Steroid Reseptörleri

Steroid Satış Destek Hattı


Steroid Kür Reklam

Kandaki normal fizyolojik düzeyleri 10,10 ile 10,8 M arasında bulunan bu hormaonlar iyi karakterize edilmiş plazmadaki proteinlerle taşınmaktadır. Plazma albüminleri spesifik olmayan bir şekilde ve sınırsız oranda steroid hormonları bağlar ve taşır. Fakat bunun sadece aldosteron için önemi bulunmaktadır. Diğer hormonlar affinitesi ve seçiciliği yüksek proteinler hormonları vaktinden önce inaktivasyona karşı korudukların gibi hormonların aşırı ve dengesiz bir halde salgılamasınıda önlemektedir. Steroidler lipofilik olduklarından kolay bir halde plazma zarlarının lipid tabakasından geçebilmektedir. Bu sayede bütün hücrelere girebilmektedir. Bazı insan tümörlerinde steroidler için kolaylaştırılmış ya da aktif transport mekanizmalarının bulunduğu gösterilmiştir. Fakat bu mekanizmalarının bulunduğu gösterilmiştir. Fakat bu mekanizmaların normal hücreler için olan önlemleri bilinmemektedir.

Steroidler lipofilik olmalarından dolayı kolaylıkla plazma zarlarının lipid tabakasından geçebilir ve bu sayede bütün hücrelere girebilmektedir. Steroidler hücre içerisinde stoplazmik hidrofop proteinlere bağlanmaktadır. Bu nedenle steroid hormon etkinliğinin spesifikliği hedef doku hücrelerinin stolazmalarındaki özgül reseptör protein aracılığı ile sağlanmaktadır. Eğer hücrede özgül reseptör protein yoksa hormon dengesini hücre dışı yönde olmaktadır. Plazmada onu bağlayıp taşıyan alfa ve beta glopulinlere bağlı olarak kalmaktadır. Halbuki hedef hücrelerde spesifik reseptörler olmasından dolayı denge içe dönük olmakta ve hormonlar kolayca hücreye girmektedir. İki önemli madde hariç steroid ve türevleri hedef hücrelerde biyolojik cevaplarını oluşturmak üzere metaboliz edilmezler. Fakat adrogenlerin etkili olabilmeleri için çeşitli hedef hücrelerde seçici bir halde testosteronunu belirli metobolitlere çevrilmeleri gerekmektedir.

Metobolitler arasında 5 dihidroksitestosteron oluşumu erkek yardımcı sex organlarının korunması için önem taşımaktadır. Diğer istisnayı da kolekalsiferol göstermektedir. Bunun kemik ve mineral metobolizması üzerinde en fazla etkilerini gösterebilmesi için en az iki defa hidroksillenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak 1,25 dihidrokdikolekalsiferol oluşmaktadır. Reseptör kompleslerinin aktivayonu ve çekirdeğe girmeleri çoğu araştırıcılar da kabul edildiğine göre stoplazmik reseptörler çekirdeğe girmeden önce bir aktivasyona uğramaktadır. Bu sayede steroid ve reseptör kompleksinin çekirdeğin akseptör yerlerine bağlanmaları kolaylaşmaktadır. Fakat yapılan çalışmalar reseptör aktivasyonunu ortaya çıkaramadığı gibi östrogen reseptörleri dışında fizikokimyasal şekilleri de bir farklılığı ortaya koymamıştır. Bütün hedef hücrelerde hormonlar 0 santigrat derecede bile stoplazmada spesifik üzerindeki halde bağlı bulunurlar ve çekirdeğe ancak 20 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklarda taşınabilirler.

Bütün bunlara rağmen kabul edildiğine steroid reseptörleri kompleksi  nükleusa diffüze olur ve taşınır. Bu taşınma esnasında reseptör protein daha düşük ağırlıklı bir proteine dönüşür veya steroid hormon ikinci ve daha küçük molekül yapısında bir proteine iletilir. Sedimentos katsayı azalmış bulunan  komplek çekirdeğe girer ve kromotine oldukça sıkı halde bağlanırlar. Bu bağlanma büyük bir olasılıkla kromatinin asit özellikteki proteinlerle olmaktadır. Reseptör protein stoplazmaya geri dönebilmektedir. O nedenle ösradiol gibi işaretlenmiş steroid bir hormon damardan verildiğinde bunun hedef hücresi çekirdeklerinde toplandığı görülmektedir.

Akseptör yerleri şekli ve tabiatı halen tartışılmaktadır. Hem DNA hem de Histon olmayan proteinlerin akseptör olabileceklerine dair kanıtlarda yer almaktadır. Steroidlerin çekirdekçikte yoğunlaştıkları gösterilememiştir. Bu sayede akseptör yerleri ya nükleoplazma ya da çekirdek zarı veya her ikisidir. Kromatinin boncuklu hali ile hormonlarının etkileri arasında herhangi bir ilişki de bulunamamaktadır. Çekirdekte hormon buradaki özgül genleri anlatımlarını özgül haberci RNA’lar oluşturmak yolu ile kanıtlanması için uyarılırlar. Bu protein biyosenteinin kayıtlama seviyesini uyarıyorlar anlamına gelmektedir. Haberji RNA’lar stoplazmaya geçerek ribozomlarda yeni proteinlerin sentezi demek olan çevirim işlemini başlatmaktadır. Steroid hormonlarının etkilerini DNA’nın özgül mRNA türleri halinde yazılmasını uyararak etki gösterdikleri kavramları kanıtlanmaktadır.

Steroid Kür Reklam
Steroid Sp
Takip Et

Steroid Sp

Steroid Sp at Steroid Sp
Steroid kullanımı her geçen gün artış gösterirken steroidler hakkında bilgi veren kaynaklara ihtiyaç da hızlı bir biçimde yükseliyor. Bu doğrultuda sitemiz steroidlerin bilinçsiz bir biçimde kullanımı sonrasında ortaya çıkabilecek olan sorunları çok iyi bildiği için elinden geldiğince sporculara en iyi şekilde steroid kullanımı hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor.
Steroid Sp
Takip Et


Steroid Satış Destek Hattı

0 Yorumlar

Yorum Yazın

İşaretli * alanlar zorunludur.